Beskrivelse

Storfjorden og Hjørundfjorden fra Lervågfjellet